Memo

Memo

Here is Memo did I did 3 years ago.

The time is just ticking away, so fast, tick tack tick.

I also been trying a lots of things on my blog, so it is on working process.

Lately I had this wierd dreams, I had to remember them for a awhile and dreams are coming more real, well I think that dreams are interesting.

So what do you feel in the painting and what about your dreams?

(Här är Memo jag gjorde för 3 år sedan och tiden bara försvinner så snabbt tack, tick, jag har testat massa saker på min blogg så det är på arbetar stadiet.
Senaste har jag har konstiga drömmar, jag borde komma ihåg de för ett tag och drömmar blir mera verkliga och ja tycker att drömmar är intressanta, Så vad känner du med målningen och hur är dina drömmar)

Have a great day all you shining stars!

Advertisement