Loving the craft yes, love+craft, Lovecraft?

I really, really love H.P Lovecraft world, even so much that I got a creature from his world inked in my body! Than you really like something and I have read a lots of his stories in English I prefer than Swedish. I got inspiration from his world and had to paint something, that I have done my version of this creature, sure you know who it is? (Jag verkligen älskar Lovecraft värld även som mycket att jag har en varelse från hans värld tattuerad. Då gillar man verkligen något och har läst hans berättelser på engelska, föredra det än Svenska. Jag fick inspiration från hans värld och målade något, jag målade min version av varelse, såklart du vet vem det är?) I give you… lulu

Advertisement