m/ heart

m, heart

It was some years ago when the summer was about to end, you know how it feels…
And than nature changed to autumn.. swish.
I had to put out feelings on a painting and m/heart was born.

( Det va några år sedan när sommaren var på väg bort, du vet hur det känns..

Och naturen ändras till hösten, swish,
Jag var tyungen sätta mina känslor på en tavla och m/heart föddes)

Have a great day all you shining stars!

Advertisement