Monochrome

I have been buzy all day, and have been painting for 3 hours.
It will surely be nice when the painting is done.
But here is Monochrome that I did one year ago.

monochrome

(Jag har varit upptagen hela dagen och har målat i 3 timmar. Det kommer särkligen bli fint när målningen är klar.
Men är är Monchrome som jag gjorde ett år sedan)

Have a good day shining stars!

Advertisement